Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково , Община Троян

 

Информация за проект № 11/321/00627 „Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково , Община Троян.

На 23.10.2009 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Троян, в качеството й на ползвател, беше подписан договор №11/321/00627 за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Помощта е предоставена за извършването на дейностите, посочени в заявление за подпомагане на проект №11/321/00627 „Интегриран проект за водния цикъл на село Шипково, община Троян”.

През 2010 г. беше проведена процедура за избор на консултант по изпълнение и отчитане на проекта.

В резултат на сключения договор, бюджета на проекта беше актуализиран и възлиза на 4 235 452,80 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 23.04.2012 г.

Проектът предвижда строителство на пречиствателно съоръжение за фекално-битови води, изграждане на главен колектор І и ІІ и профили ІV и V. Предвидени са изграждане на три броя дъждопреливници, две дънни преминавания и брегово заустване след пречиствателното съоръжение. Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа, по трасетата на изграждащите се канализационни колектори и профили

През 2010 г. Община Троян получи авансово плащане по проекта в размер на 50% от първоначалния одобрен бюджет на проекта.

На предварителен контрол бяха изпратени две документации за провеждане на обществени поръчки, в резултат на което към настоящия момент в процес на провеждане са две процедури, както следва:

  • „Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на село Шипково, община Троян”;
  • „Упражняване на строителен надзор на дейности по реконструкцията на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с. Шипково, община Троян”.
Последна промяна: 14:57, 6 Ноември 2020
Разглеждания: 387

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook