Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, Община Троян

 

Информация за проект № 11/226/00207 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, община Троян“

На 31.03.2011 между Държавен фонд „Земеделие“ и община Троян в качеството и на бенефициент беше подписан Договор № 11/226/00207/31.03.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Помощта е предостоставена за извършване на дейности, посочени в заявлението за подпомагане на проект № 11/226/00207 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, община Троян“.

Одобрената финансова помощ, след актуализирането на проекта и  е в размер на 257 076, 00 лева с ДДС и представлява 100%  от одобрените разходи , свързани с осъществяването на проекта.

Срокът за изпълнение на дейностити, съгласно договора е 31.03.2012 г.

Проектът  включва:

  1. „Възстановителни дейности в отдел 1045 „а“, поземлен имот с идентификатор 15703.182.5 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна“- 50 дка.
  2. „Реконструкция на горски път, местност „Сойченското“, землище на село Голяма Желязна, община Троян, област Ловешка“-1500м.
  3. „Закупуване на оборудване за противопожарни депа в с. Голяма Желязна, с. Шипково и гр. Троян.

Община Троян получи авансово плащане по проекта в размер на 20% от първоначано одобрения бюджет на  проекта.

Изготвена е тръжна документация за провеждане  на  открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет : „Реконструкция на горски път, местност „Сойченското“, землище на село Голяма Желязна, община Троян, област Ловешка“ и на 24 август процедурата е стартирала.

Последна промяна: 15:03, 6 Ноември 2020
Разглеждания: 432

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook