Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.002-0007

Период на изпълнение

07.03.2019-07.12.2020

Дата на сключване на ДБФП

07.03.2019

Стойност

996 229,67 лв.

Партньори

Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Ловеч

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони-2", Приоритетна ос 2: "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е насочено към повишаване на енергийната ефективност на:

- административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4 в гр. Троян, в която осъществява дейността си Районно управление "Полиция", гр. Троян;

- многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев“ №160 в гр. Троян с 12 бр. самостоятелно обособени обекти с жилищно предназначение;

- многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев“ №266-272 в гр. Троян с 12 бр. самостоятелно обособени обекти с жилищно предназначение.

При изпълнение на предписаните ЕСМ сградите ще удовлетворят изискванията за ЕЕ - топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, достигайки клас на енергопотребление "В".

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“), МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян
  • Упражняване на независим строителен надзор
  • Упражняване на авторски надзор
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 15:27, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 443

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook