Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42

Проект BG16RFOP001-2.002-0007

 

Основни данни:

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони “Процедура: BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

 

Продължителност на проекта:

22 месеца, от 07.03.2019 г. до 07.01.2021 г.

 

Стойност на проекта:

Обща стойност: 1 199 989,40 лв., от които:

ЕФРР: 1 019 990,99 лв.

Национално финансиране: 179 998,41 лв.

 

Кратко описание:

Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в град Троян. Проекта е насочен към повишаване на енергийната ефективност на: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4 в гр. Троян, в която осъществява дейността си Районно управление "Полиция", гр. Троян; многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев“ №160 в гр. Троян (бл. „Демокрация“);  многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев“ №266-272 в гр. Троян (срещу сградата на „ВиК Стенето“). За административната сграда на РУП-Троян ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, включващи: топлинно изолиране на външните стени (за фасадите с каменна облицовка, с оглед запазване на облика им, е предвидено топлоизолиране от вътрешната страна с минерална вата и изграждане на предстенна обшивка от гипсокартон, освежаване на каменната облицовка); топлинно изолиране на пода и покрива; подмяна и ремонт на фасадната дограма; обновяване на отоплението и осветлението, както и съпътстващи СМР. Тъй като след изпълнение на мерките за енергийна ефективност сградата ще постигне повече от 60 % енергийни спестявания, тяхното изпълнение ще е съпътствано от основно обновяване на сградата, включващо: ремонт на покривите, ремонт работни и санитарни помещения, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, изграждане на евакуационно осветление и пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, ревизия и ремонт на ВиК инсталацията, почистване и импрегниране на фасадната облицовка и др., както и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г.

В рамките на проекта и за двете жилищни сгради ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност, включващи: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на дограмата; подмяна на осветителните тела в общите части; съпътстващи СМР, както и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове. Следователно подобряването на административния и жилищен фонд ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри качестово на живот като цяло. Дейностите ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще удължат живота на сградите, ще намалят разходите за поддръжка и ще подобрят условията на живот в града, което от своя страна ще допринесе за повишаване на цялостната му атрактивност и за намаляване на темпа на миграция към по-големите градове.

 

Партньори по проекта:

  • Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Ловеч

 

Екип за управление на проекта:

  • инж. Полина Павлова – Ръководител на проекта, главен експерт „Строителство“ в Общинска администрация - Троян; тел.: 0670/6 80 19; email: [email protected]
  • Снежина Табакова – Координатор на проекта, главен експерт „Планиране и проекти“ в Общинска администрация - Троян; тел.: 0670/6 80 32; email: [email protected]
  • Пламенка Гечева – Супервайзър на проекта, главен специалист „Строителство и ремонти в образованието“ в Общинска администрация - Троян; тел.: 0670/6 80 59; email: [email protected]
  • Марияна Николова – Счетоводител на проекта, старши счетоводител в Общинска администрация - Троян; тел.: 0670/6 80 58; email: [email protected]

 

Изпълнители:

За сега нямаме избран

Последна промяна: 14:53, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 231

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook