Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №55 и ул. "Любен Каравелов" №42

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.001-0018

Период на изпълнение

01.09.2016-23.04.2019

Дата на сключване на ДБФП

01.09.2016

Стойност

710 751,02 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. цели да повиши енергийната ефективност на обществени сгради на общински административни сгради, находящи се в гр. Троян, ул. "Г. С. Раковски" № 55 (сграда 1) и ул. "Любен Каравелов" № 42 (сграда 2), изпълнявайки енергоспестяващи мерки, както следва:

За сграда 1 – топлоизолация на външни стени и покрив, подмяна на дограма, подмняна на котелна инсталация, както и мерки по котелната и сградната инсталация;

За сграда 2 – топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покрив и под, както и подмяна на отоплителна инсталация.

При изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградите се удовлетвориха изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт.към 14.04.2015г. достигайки клас на енергопотреблениe “В”

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект "Повишаване на енергийната ефективност на Общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №55 и ул. "Любен Каравелов" №42
  • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект
  • Одит на проекта
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 15:35, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 475

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook