Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.001-0015

Период на изпълнение

01.9.2016-29.08.2018

Дата на сключване на ДБФП

01.09.2016

Партньор по проекта

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР)

Стойност

583 060,08 BGN

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. цели да повиши енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в гр. Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1, изпълнявайки енергоспестяващи мерки – топлоизолация на външни стени и покрива, подмяна на дограма, обновяване на отоплението, вентилацията и осветлението. При изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт.към 14.04.2015г. и ще достигне клас на енергопотреблениe “В”.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обекта
  • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект
  • Публичност и визуализация на проекта
  • Одит на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 15:08, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 439

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook