Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Троян в областта на енергийната ефективност

Проект BG16RFOP001-8.003-0013

„Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Троян в областта на енергийната ефективност”

 

Основни данни:

Оперативна програма: „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 8: „ Техническа помощ“

Процедура: №BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

 

Продължителност на проекта:

9 месеца - 03.10.2016 г. -  03.07.2017 г.

 

Стойност на проекта:

Стойност: 58622,65 лв.

 

Кратко описание:

Повишаване на знанията и капацитета  на служителите на Община Троян, участници в звената за  подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Участие на екипите в две различни конференции в две различни европейски страни от Централна и Северна Европа и обучение в София.

 

Партньори по проекта:

  • Неприложимо

 

Екип за управление на проекта:

  • Катя Иванова Раева – Ръководител на проекта - ст.експерт в общинска администрация Троян; тел.: 0670 6 80 42, 0886 60 92 90; email: [email protected]
  • Марияна Стефанова Киева-Цонковска – Счетоводител на проекта- главен специалист в Общинска администрация – Троян; тел.:0670 6 80 27, 0877 50 26 29; email: [email protected]

 

Изпълнители:

Договор №

 

Дата

 

Изпълнител

 

Дейност

Стойност

 

Последна промяна: 14:20, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 239

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook