Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Троян в областта на енергийната ефективност

Наименование на проекта

Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Троян в областта на енергийната ефективност

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-8.003-0013

Период на изпълнение

03.10.2016-21.06.2017

Дата на сключване на ДБФП

03.10.2016

Стойност

41 614,51 лв.

Кратко описание на проекта

Проектно предложение цели да подобри административния капацитет на Община Троян чрез участие в специализирано обучение и 2 конференции, в т.ч. семинари, в областта на енергийната ефективност на сгради на служители на общината, представители на звената за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. За осъществяване на целта служителите, бяха разделени в две групи и всяка от тях взе участие в конференция в страни от Северна и Централна Европа; всички служители в звената участваха в едно общо обучение в Р. България. Предвидените мерки в проекта за повишаване на административния капацитет на тези служители - участие в обучение, в две конференции, включително усвояване на добри практики, участие в дискусии, наблюдение на място, посещение на техническо изложение, са насочени към подобряване на качеството и ефективността на изпълнение, управление, мониторинг, отчитане на проектите по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Очакваните резултати от осъществяването на мерките по проекта са: успешно обучени общински служители, участващи в описаните звена за подготовка и изпълнение на проектите; повишени знания на тези служителите в областта на енергийна ефективност в сградите, мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане; подобрена информираност за устойчивото и зелено строителство и обновяване; усвоени добри европейски практики за модернизация и реконструкция на съществуващи сгради, устойчиво строителство и реконструкция; усвоен европейски опит за приложени решения и иновативни методи.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Публичност и визуализация на проекта
  • Участие в програми за обмен на опит и добри практики

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 15:25, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 516

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook