Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян

Проект BG16RFOP001-5.002-0030

 

Основни данни:

Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002-0030-С01 от 21.10.2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

 

Продължителност на проекта:

24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (21.10.2020 г.)

 

Стойност на проекта:

Обща стойност: 569 957,35 лева

 

Кратко описание:

Основната цел на проектното предложение е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Конкретната цел на проектното предложение е осигуряване на инфраструктура за социални услуги в община Троян за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

Проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, община Троян с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Същото е насочено към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Община Троян е включена в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в село Дълбок дол, община Троян. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, съобразенo със спецификата на целевата група, както и паркинг за автомобили с четири паркоместа. Архитектурното решение включва обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е предвидена за трудно подвижни лица. Предвидени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, както и кухненски бокс с трапезария. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда.

В процес на подготовка и провеждане са процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

 

Изпълнители:

В процес на подготовка и провеждане са процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

 

Екип за управление на проекта:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – ИНЖ. МАРИЯ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА – главен експерт „Високо строителство“ в дирекция „Строителство“ на Общинска администрация – Троян;

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА – СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА – главен експерт „Планиране и проекти“ в дирекция „Анализ, планиране и проекти“ на Общинска администрация – Троян;

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – БОРИСЛАВА ПЕНЧЕВА ВАСИЛКОВСКА – началник на отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация – Троян.

Последна промяна: 16:47, 8 Януари 2021
Разглеждания: 333

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook