Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект № BG16RFOP001-8.006-0010 „Подкрепа за експертите от община Троян за ефективно и ефикасно изпълнение на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.“

Наименование на проекта

Проект № BG16RFOP001-8.006-0010 „Подкрепа за експертите от община Троян за ефективно и ефикасно изпълнение на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.“

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-8.006-0010-C01

Период на изпълнение

07.07.2023 – 07.12.2023 г.

Дата на сключване на ДБФП

07.07.2023

Стойност

143 000,00 лв.

Партньори

N/A

Кратко описание на проекта

Бюджетната линия дава потенциална възможност за подпомагане на Община Троян, бенефициент по Оперативна програма "Региони в растеж", във връзка с предстоящия програмен период, свързан с изпълнението на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. (ПРР), като укрепи своя капацитет и обезпечи своите служители с необходимата техника за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на ПРР 2021-2027 г.

Дейности

Проектното предложение предвижда:

1. Закупуване и доставка на ИТ оборудване, включително компютри и софтуер, за обезпечаване на работата на експертите от Община Троян, отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по ПРР 2021-2027 г.

2. Участие в специализирани обучения, включително обмен на опит и добри практики, за повишаване капацитета на служителите от Общинска администрация - Троян в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г. в съответствие с целите на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 15:47, 13 Март 2024
Разглеждания: 127

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook