Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. "Лъгът", бл.11 „Хисар“; ж. к. "Младост", бл.5

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. "Лъгът", бл.11 „Хисар“; ж. к. "Младост", бл.5

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.003-0019

Срок на изпълнение

24 месеца

Дата на сключване на ДБФП

03.09.2020

Стойност

1 223 939,79 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 2 бр. многофамилни жилищни сгради в гр. Троян, а именно:

- многофамилна жилищна сграда с адрес ж. к. "Лъгът", бл.11 „Хисар“ със 71 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение и 7 партерни помещения;

- многофамилна жилищна сграда с адрес ж. к. "Младост", бл.5 с 24 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение.

В рамките на проекта бяха изпълнени:

- всички ЕСМ, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за ЕЕ - топлинно изолиране на външните стени, пода и покрива, подмяна на фасадната дограма, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, както и съпътстващите ги дейности;

- мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите;

- СМР, свързани с ремонт на общите части на сградите, постигащи минимум 60% енергийни спестявания на първична енергия;

- мълниеотводни и заземителни инсталации;

- мерки по осигуряване на достъпна архитектурна среда за сградите.

Изпълнените по проекта дейности подобриха енергийните и експлоатационни характеристики на жилищните сгради. Подобрените екологични показатели в резултат на спестените вредни емисии в атмосферата пряко осезаемо ще подобрят качеството на живот и условията на средата в гр. Троян.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. "Лъгът", бл.11 „Хисар“; ж. к. "Младост", бл.5:
  • Упражняване на независим строителен надзор
  • Упражняване на авторски надзор
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 09:25, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 342

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook