Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПОКАНА Община Троян и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишане на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“

08
Окт
2018
pokana 12-10-2018_final-001.jpg

ПОКАНА

Община Троян и екипът за управление на проект

№ BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишане на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“,

 

Ви канят на Заключителна пресконференция по проекта, която ще се проведе на 12.10.2018 г. (петък) от 17:00 ч., във фоайето на сградата на Общинска администрация - Троян, пл. „Възраждане“ №1, ет. 1.

Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

С реализацията на проекта е повишена енергийната ефективност на обществена сграда на държавната и общинската администрация, в която се помещават Общинска администрация – Троян, Районен съд - гр.Троян, Районна прокуратура - гр.Троян, Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян, Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“.

На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта, след реализицията на заложените дейности и мерки.

 

Очакваме Ви!

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане” № 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
Последна промяна: 08:23, 21 Януари 2021
Разглеждания: 395

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook