Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян

Наименование на проекта

Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-5.002-0028

Срок на изпълнение

24 месеца

Дата на сключване на ДБФП

19.06.2020

Стойност

520 695,95 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Същото е насочено към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Община Троян е включена в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

За целите на кандидатстването е одобрен технически проект и е издадено разрешение за строеж. За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на Блок Г на недостроената сграда на поликлиниката в гр. Троян (общинска собственост), попадаща в поземлен имот №73198.503.608 в парцел IV в кв.24 по плана на гр. Троян. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, съобразенo със спецификата на целевата група, както и паркинг за автомобили. По отношение на помещенията са предвидени спални помещения със съответните санитарни възли към тях, дневни стаи, кухненски бокс и трапезария, стая за персонала. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда, включващи доставката и монтажа на болничен асансьор с възможност за качване на инвалидни колички

За изграждането на Центъра, изборът на сграда не е случаен. В непосредствена близост до недостроената сграда на поликлиниката са разположени "МБАЛ - Троян" ЕООД, лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ и спешна медицинска помощ.

Проектното предложение ще допринесе за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян
  • Доставка на обзавеждане и оборудване за изградения Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян
  • Упражняване на независим строителен надзор
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 14:30, 1 Декември 2023
Разглеждания: 440

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook