Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата

Проект №BG161PO001-1.1.10-0001

Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата

По проекта беше извършено следното:

  • закупуване на оборудване за осигуряване провеждането на събитието – модулна сцена; озвучителна техника и осветление; пана; витрини; подиуми;
  • реализиране на строително-монтажни работи – изграждане на 3 рампи за инвалиди; ремонт на каменни плочи на мястото определено за експозиционно пространство, където ще се реализират демонстрационни дейности;
  • подготовка на иновативното културно събитие – провеждане на конкурс за откриване на фестивала и изработване на символи на фестивала; обявяване на конкурс за подготовка на спектакли за представяне на местната култура сред местната общественост; подготовка на празничното пространство и организация по откриване на фестивала;
  • провеждане на иновативното културно събитие – първата част е демонстрационна и експозиционна, в рамките на която участниците ще могат да разгледат, пробват, възродят традиции, свързани с отглеждането и преработката на сливи в Троянския край; втората част предвижда културни изяви за представяне и разпространение на създадените продукти; третата част предвижда присъждане на приз сред местните жители „Троянски майстор”, въз основа на представяне на различни ястия от сливов плод и сливова ракия, произведени от местните жители
  • Период на реализация: 09.08.2011 г. - 08.08.2013 г.
  • Стойност на проекта: 341 225, 91 лв.

 

Информация за проект №BG161PO001-1.1.10-0001

На 09.08.2011 година между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган  на Оперативна програма „Регионално развитие”  и кмета на община Троян Минко Акимов беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-10/2010/011 за проект №BG161PO001-1.1.10-0001 „Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата”.

Проектът е с бюджет 352 956,11 лв. в т.ч. съфинансиране от Община Троян 17 647,81лв.

Дейностите по проекта следва да приключат в срок от 18 месеца  от датата на подписване на договора – 09 февруари 2013 година.

Проектът предвижда:

Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;

Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;

Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Организиране и провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.

Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;

Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);

Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

Последна промяна: 15:22, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 589

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook