Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Грижа в дома в Община Троян“

09
Фев
2023
Проект „Грижа в дома в Община Троян“

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРОЯН“

 

Основни данни:

Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0078-C01 за реализиране на проект „Грижа в дома в Община Троян“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Продължителност на проекта:

Проектът е с продължителност 17 месеца, от 09.12.2022 г. до 10.05.2024 г. В първите два месеца са предвидени подготвителни дейности, а в следващите 15 месеца предоставяне на услугата „грижа в дома“.

Стойност на проекта:

Общата стойност по договора за безвъзмездна финансова помощ  е до 1 375 940,94 лева.

Кратко описание:

Основна цел на проекта: осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване в Община Троян, зависими от грижа. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. в контекста на пандемични ситуации.

Основна дейност: Предоставяне на грижа в дома в Община Троян

Дейността включва:

1.         Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, включващи:

•          здравни услуги - медицинска рехабилитация; медицинско наблюдение, следене на жизнени показатели – пулс, кръвно налягане, дишане; измерване ниво на кръвна захар; вземане на кръвни проби; превръзки на рани; изготвяне на ЕКГ, провеждане на обучение в областта на здравословното хранене, хигиената и др.

•           социални услуги – помощ при поддържане на лична хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома; административна помощ при изготвяне на документи за явяване на ТЕЛК, настаняване и/или изписване от болница, попълване и подаване на документи за отпускане на социални помощи, съдействие за получаване на помощни средства по Закона за хората с увреждания; придружаване при разходки и до лечебни заведения и др.

•          психологическа подкрепа в зависимост от заявените или наблюдавани потребности на ползвателите на услугата „грижа в дома“. Подкрепа за общуване и емоционален баланс в кризисни и неочаквани ситуации, включително свързани с предизвикателствата от разпространението на Covid -19.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално-значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

Заложени индикатори:

1.         Специфичен за програмата индикатор за изпълнение: Участници в неравностойно положение

2.         Специфичен за програмата индикатор за резултат: Участници в неравностойно положение с подобрени условия на живот в резултат на интервенцията от Европейския социален фонд+.

 

Очаквани резултати:

•          Осигурен подобрен достъп до почасови, интегрирани социални и здравно-социални услуги и психологическа подкрепа на поне 206 лица с увреждания и възрастни хора - зависими от грижа в Община Троян, за период от 12 месеца.

Разширени възможности за предоставяне на социални и здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. в контекста на пандемични ситуации.

•          Информирани и консултирани минимум 206 участници от целевите групи за необходимостта от превенция и профилактика на здравето и социално-значимите заболявания.

•          Извършена супервизия на персонала и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, които не са обучени в сходни проекти.

 

Ръководител на проекта:

Валентина Петкова, главен експерт „Социална и здравна политика“ в Общинска администрация Троян

 

Последна промяна: 14:42, 6 Март 2024
Разглеждания: 690

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook