Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект BG05M9OP001-2.090-0025  „Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян“

Проект BG05M9OP001-2.090-0025

 „Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян“

Процедура: BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2- предоставяне на новите услуги“.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.090-0025-С02.

Бенефициент: Община Троян.

Договорът финансира дейностите за предоставяне на социалните услуги „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ в гр. Троян и „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с. Дълбок дол, за които се изгражда социалната инфраструктура със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Общата стойност на проекта е 332 000,00 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ и включва: 85% съфинансиране от ЕСФ или 282 200,00 лв. и 15 % национално съфинансиране или 49800,00 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.  

 

Срок на изпълнение на проекта: Срокът на изпълнение на проекта е до 30.09.2023 г.

 

 

Последна промяна: 09:52, 31 Октомври 2023
Разглеждания: 24

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook