Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подкрепа за социално включване в Община Троян

Наименование на проекта

Подкрепа за социално включване в Община Троян

Номер от ИСУН

BG05M9OP001-2.002-0101

Период на изпълнение

01.01.2016-01.10.2017

Дата на сключване на ДБФП

21.12.2015

Стойност

498 156.38 лв.

Кратко описание на проекта

Проектът "Подкрепа за социално включване в Община Троян" надгражда дейността на създадено в рамките на Схема "Помощ в дома" звено за почасови услуги по домовете, чрез организиране на център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги и психологическа подкрепа за следните целеви групи: хора с увреждания и възрастни над 65г., със затруднения в обслужването си.

Целта на проектът е: подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на деца и лица от целевата група, за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Създаване на условия за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Приемственост между процедури на ОП РЧР, които осигуряват социални услуги в домашна среда в община Троян вече повече от 4 г., за хора с доказана потребност от подкрепа за социално включване и необходимост от подобряване качеството им на живот.

По проекта е осигурен достъп до интегрирани междусекторни услуги на 80 потребители в Община Троян и разширен обхват в дейността на съществуващото звено за почасови услуги в домашни условия, създадено по Схема "Помощ в дома".

Дейности

  • Осигуряване на достъп до интегрирани услуги на деца и лица въз основа на индивидуална социална оценка.
  • Обучение на персонала за предоставяне на услугите.
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги.
  • Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на интегрираните услуги, според индивидуалната им потребност.
  • Организация и управление на проекта.
  • Информиране и публичност.
  • Разработване на Методология за дейността на центъра за интегрирани почасови услуги в Община Троян.
  • Текущ ремонт, обзавеждане и оборудване на помещение в Центъра.

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 10:36, 13 Март 2024
Разглеждания: 181

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook