Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Патронажна грижа в община Троян – компонент 2

Наименование на проекта

Патронажна грижа в община Троян – компонент 2

Номер от ИСУН

BG05M9OP001-2.040-0038

Период на изпълнение

01.07.2019-01.12.2020

Дата на сключване на ДБФП

21.06.2019

Стойност

266 793,90 лв.

Кратко описание на проекта

По проекта се предоставяха мобилни интегрирани здравно-социални услуги 12 мес. на 104 лица от целевите групи: хора с увреждания и техните семейства и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, от гр. Троян и 21 села на общината.

Целите на проекта са:

1. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Троян, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

2. Изграждане в Община Троян на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

3. Осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания, чрез координация приемственост и надграждане на изпълнявани програми и проекти по схеми на ОП РЧР и ПМС за финансиране на социални услуги в домашна среда.

Мерките за реализиране на заложените резултата са: подбор на целевите групи; възлагане патронажната грижа, като УОИИ, по Решение на ЕК от 20 декември 2011 г.; закупуване на автомобил за мобилна работа; оборудване и обзавеждане на офис за управление на услугите; обучение на изпълнителите по програма на МЗ, предоставяне на услугите.

Дейности

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на Община Троян
  • Закупуване на транспортно средство за мобилна работа
  • Обзавеждане и оборудване на офис за екипа за управление на мобилните здравно-социални услуги в помещение на избрания изпълнител на УОИИ.
  • Обучение и супервизия на персонала
  • Организация и управление на проекта
  • Дейности по информация и комуникация.

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 10:35, 13 Март 2024
Разглеждания: 201

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook