Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Патронажна грижа + в община Троян, компонент 2

Наименование на проекта

Патронажна грижа + в община Троян, компонент 2

Номер от ИСУН

BG05M9OP001-6.004-0106

Период на изпълнение

01.06.2022-08.12.2022

Дата на сключване на ДБФП

16.05.2022

Стойност

212 641,01 лв.

Кратко описание на проекта

Дейност „Патронажна грижа“: Описание: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в т.ч. предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата; осигуряване на ЛПС.

Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ : Описание: Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в т.ч. тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите.

Дейности

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на Община Троян
  • Организация и управление на проекта
  • Дейности по информация и комуникация.

Статус на проекта

В процес на изпълнение

 

 

Допълнителен формуляр BG05M9OP001-6.004-0106 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ към договор BG05M9OP001-6.002-0143, проект „Патронажна грижа + в Община Троян“

 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

Последна промяна: 15:10, 8 Ноември 2022
Разглеждания: 309

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook