Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Нова грижа в община Троян

Проект BG05M9OP001-2.019-0005 „Нова грижа в община Троян“

Основни данни:

Финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 от 01.09.2019 г. по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Продължителност на проекта:

Проектът е с продължителност 52 месеца, считано от 01.09.2019  г.

 

Стойност на проекта:

1 588 410 лв.

 

Кратко описание:

Основна цел на проекта е да подкрепи процеса по деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на всяко дете и младеж до достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности, чрез предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства на територията на Община Троян.

Центърът е с капацитет 30 места дневна грижа и 60 консултативна и осигурява целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда и мобилно - информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и др. за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства.

Проектът включва подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугата, оборудване и обзавеждане на помещения, закупуване на специализирано транспортно средство и предоставяне на социалната услуга.

 

Изпълнители:

-

 

Ръководител на проекта:

Марияна Николова – началник отдел „Социална и здравна политика“ в Общинска администрация Троян

Последна промяна: 09:07, 11 Януари 2021
Разглеждания: 620

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook