Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян

Проект BG05M9OP001-2.090-0025

 „Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян“

 

Процедура: BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 - предоставяне на новите услуги“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.090-0025-С01

Бенефициент: Община Троян

Договорът финансира дейностите за предоставяне на социалните услуги „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ в гр. Троян и „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с. Дълбок дол, за които се изгражда социалната инфраструктура със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Основната цел на проекта е да осигури 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности на лицата с психични разстройства и умствена изостаналост и да осигури подкрепа за водене на самостоятелен и независим начин на живот.

Социалните услуги ще предоставят грижа и подкрепа при лично обслужване, медицинско наблюдение, хранене и терапевтични дейности за развитие, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, включително умения за самообслужване, комуникация, организация на свободното време и личните контакти, обогатяване на социалният и културен живот и др.

В рамките на изпълнение на проекта ще се извърши подбор, наемане и обучение на персонал, закупуване на допълнително оборудване и обзавеждане на помещения, настаняване на лицата от целевите групи и предоставяне на социалните услуги.

Стойност на проекта: 452 000 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ и включва: 85% съфинансиране от ЕСФ или 384 200.00 лв. и 15 % национално съфинансиране или 67 800.00 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

Срок на изпълнение на проекта: 15 месеца, считано от 28.04.2022 г.

 

Проект BG05M9OP001-2.090-0025

„Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян“

Последна промяна: 09:50, 31 Октомври 2023
Разглеждания: 544

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook