ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Проект „Патронажна грижа в Община Троян“

Договор BG05M9OP001-2.040-0038-C01 „Патронажна грижа в Община Троян“ по процедура за БФП BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top