Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Проект „Патронажна грижа+ в Община Троян“

Основна цел на проекта: осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Патронажна грижа + в община Троян, компонент 2

Наименование на проекта Патронажна грижа + в община Троян, компонент 2 Номер от ИСУН BG05M9OP001-6.004-0106 Период на изпълнение 01.06.2022-08.12.2022 Дата на сключване на ДБФП 16.05.2022 Стойност 212 641,01 лв. Кратко описание на проекта Дейност „Патронажна грижа“: Описание: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания…

Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ 2021-2022

Проект „Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Троян“ Договор за съвместна дейност: РД-04-110/21.12.2021 г. Бенефициент: Община Троян.

Проект „Патронажна грижа в Община Троян“

Договор BG05M9OP001-2.040-0038-C01 „Патронажна грижа в Община Троян“ по процедура за БФП BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Патронажна грижа в община Троян – компонент 4

Наименование на проекта Патронажна грижа в община Троян – компонент 4 Номер от ИСУН BG05M9OP001-2.103-0084 Период на изпълнение 02.12.2020-02.06.2021 Дата на сключване на ДБФП 30.11.2020 Стойност 110 613,83 лв. Кратко описание на проекта Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с…

Патронажна грижа в община Троян – компонент 3

Наименование на проекта Патронажна грижа в община Троян – компонент 3 Номер от ИСУН BG05M9OP001-2.101-0051 Период на изпълнение 16.03.2020-31.03.2021 Дата на сключване на ДБФП 21.04.2020 Стойност 275 070,00 лв. Кратко описание на проекта С реализиране на проекта се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с…

Патронажна грижа в община Троян – компонент 2

Наименование на проекта Патронажна грижа в община Троян – компонент 2 Номер от ИСУН BG05M9OP001-2.040-0038 Период на изпълнение 01.07.2019-01.12.2020 Дата на сключване на ДБФП 21.06.2019 Стойност 266 793,90 лв. Кратко описание на проекта По проекта се предоставяха мобилни интегрирани здравно-социални услуги 12 мес. на 104 лица от целевите групи: хора…

Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Троян

Наименование на проекта Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Троян Номер от ИСУН BG05FMOP001-3.002-0125 Период на изпълнение 19.09.2016-30.04.2020 Дата на сключване на ДБФП 19.09.2016 Стойност 110 998,80 лв. Кратко описание на проекта По проекта беше осигурен топъл обяд за период от 45 месеца, всеки работен…

Подкрепа за социално включване в Община Троян

Наименование на проекта Подкрепа за социално включване в Община Троян Номер от ИСУН BG05M9OP001-2.002-0101 Период на изпълнение 01.01.2016-01.10.2017 Дата на сключване на ДБФП 21.12.2015 Стойност 498 156.38 лв. Кратко описание на проекта Проектът "Подкрепа за социално включване в Община Троян" надгражда дейността на създадено в рамките на Схема "Помощ в…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook