Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отп

Наименование на проекта

Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци

Номер от ИСУН

BG16M1OP002-2.002-0005

Партньор

Община Априлци

Период на изпълнение

20.12.2017-06.04.2022

Дата на сключване на ДБФП

20.12.2017

Стойност

5 583 106,51 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16M1OР002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." е насочено към предприемане на мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с националния план за управление на отпадъците.

Устойчивото управление на битовите отпадъци ще бъде постигнато чрез инвестиции в проектиране и изграждане на: компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци заедно с осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелените отпадъци; инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, както и на съпътстващата инфраструктура към тях.

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2200 т/г. Осигурено е необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелените отпадъци (110 броя контейнери, 2 броя специализирани автомобили за събиране на зелени отпадъци, мобилен шредер с телескопичен товарач и мобилно сито).

Изградена е инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 6300 т/г. Изградена е и необходимата съпътстващата инфраструктура към площадката (улица с ширина 10 м., дължина около 100 м; канализация ф 300 с дължина около 300 м.; водопровод ф 110 с дължина около 4 м).

Дейности

  • Получаване на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение
  • Организация и управление на инвестиционен проект
  • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура на развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци
  • Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект
  • Информация и комуникация на проекта
  • Доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталацията за предварително третиране и компостиращата инсталация
  • Консултантски услуги за предоставяне на техническа помощ за проект

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 13:35, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 232

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook