Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян ще ползва 1,8 млн. лв. европейско финансиране за разработването на проект за водния цикъл на Орешак

Консорциум с международно участие ще извърши консултантските и проектантски дейности

 

Община Троян ще ползва финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за разработване на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак. Стойността на проект № 58-131-14-14 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян“, е 1 847 076 лв. От тях 1 477 660,80 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 369 415,20 лв. са национално съфинансиране. Срокът за изпълнението му е 29.06.2010 г.

След осъществяването на проекта общината трябва да разполага с качествени и пълни инвестиционни предложения, с които да кандидатства за по-нататъшно европейско финансиране по Оперативна програма „Околна среда” за реновирането и доизграждането на ВиК мрежата в селото.

На конференция в с. Орешак, където беше представен проектът, Вера Добрева-Съботинова, директор на дирекция „Планиране и инвестиционна политика” в Община Троян, обясни мотивацията на общината да кандидатства за осъществяването му и очакваните резултати след неговата реализация.

Недостатъчно добре развитите инфраструктурни системи за водоснабдяване и канализация в община Троян ограничават способността й да привлича инвестиции, което от своя страна влияе негативно върху нейната конкурентноспособност и в крайна сметка – върху жизнения стандарт на цялото население, посочи Добрева. Водопроводната система в с. Орешак е от 60-те години на миналия век. Делът на етернитовите тръби в нея надвишава 80%, като значителна част от тях са амортизирани. Канализационна система в селото пък на практика не съществува. Идейният проект, който общината очаква да бъде разработен чрез техническата помощ по ОП „Околна среда”, ще включва реконструкция на водопроводната мрежа и изграждането на канализация в селото, както и мотивирано становище (анализ на вариантите) за начина на пречистването на отпадъчните води – чрез отвеждането им до Пречиствателната станция в гр. Троян или чрез изграждането на собствена пречиствателна станция в с. Орешак.

За изпълнител на консултантските и проектантски дейности по проекта чрез обществена поръчка е избрано Гражданско дружество „Аква БГ Орешак”. Това е международен консорциум, в състава на които влизат 4 фирми, специализирани в изпълнението на различна част от дейностите – обясни инж. Трайчо Николов, управител на дружеството. „Сиат” ЕООД, гр. София, се занимава основно с канализационната мрежа, като проектира на територията на България, където има множество реализирани проекти. „Водоканалпроект – чисти води” ООД, гр. София, е специализирана в проектирането на водопроводни мрежи и съоръжения. Останалите две фирми - „Нирас” А/С (Дания) и „Нирас България” ЕООД, отговарят за финансово-икономическите анализи и имат опит в усвояването на средства от европейските фондове. Четирите компании работят заедно от 2005 г., като са разработили успешни проекти за Сливен, Кюстендил, Хисаря и др., които вече са получили финансиране, посочи инж. Николов.

Прединвестиционното проучване на консорциума показва, че ремонтът и доизграждането на ВиК-мрежата на с. Орешак ще струва приблизително 56 млн. лв. Двата варианта, включени в него – отвеждане на отпадъчните води до гр. Троян или изграждане на собствена пречиствателна станция – са конкурентни и са с приблизително еднаква стойност. Според инж. Николов обаче по-удачно би било да се използва пречиствателната станция в Троян, тъй като ако се изгради колектор, който свързва Орешак с ПСОВ-Троян, ще бъдат обслужвани и територии от самия град.

Ако инвестиционният проект, които ГД „Аква БГ Орешак” разработва, бъде впоследствие одобрен за финансиране и се осъществи, в селото ще бъдат изградени 15,5 км нови канализационни колектори и профили и 5 км нови главни канализационни колектори. Ще се извърши реконструкция на 15,6 км от водопроводната мрежа и ще бъде взето решение за пречистването на отпадъчните води на Орешак.

Последна промяна: 16:35, 6 Ноември 2020
Разглеждания: 428

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook