Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация - Троян

По проекта бяха реализирани следните обучения:

  • обучения за професионално развитие, включени в каталога на ИПА (Института за публична администрация – 1) Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление; 2) Работа с електронно подписани документи; 3) Делова етика; 4) Делова комуникация и етикет; 5) Управление на промяната времето и стреса;
  • обучения за повишаване на професионалните компетенции извън обученията, предлагани от ИПА (Института за публична администрация) – 1) Компютърно обучение в MS WORD, EXCEL, Internet-базисно ниво; 2) Обучение за работа с AutoCAD обхващащо специалисти, чиито функции включват проектиране и чертаене и проверка на чертежи; 3) Обучение за развиване на уменията за работа със специфични групи, в това число неграмотни, хора от различни етноси;
  • обучения от външен изпълнител за подобряване на ключови компетентности на служителите – 1) Екипна ефективност; 2) Личностна ефективност ; 3) Ефективно лидерство.
  • Период на реализация: 26.04.2013 г. - 26.04.2014 г.
  • Стойност: 66 424, 85 лв.

 

На 26.04.2013 г. между Община Троян и Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет е подписан договор №А-12-22-77/26.04.2013 г.

На 26.04.2013 г. между Община Троян и Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет е подписан договор №А-12-22-77/26.04.2013 г. за проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация – Троян“, приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси“ подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Общата цел на проекта е подобряване на ефективността в работата и повишаване на професионалните и ключови компетентности на служителите в общинската администрация чрез провеждане на обучения.

Предвидените обучения за реализиране на проекта са:

  • Провеждане на обучения за професионално развитие, включени в каталога на ИПА (Института за публична администрация – 1) Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление; 2) Работа с електронно подписани документи; 3) Делова етика; 4) Делова комуникация и етикет; 5) Управление на промяната времето и стреса;
  • Провеждане на обучения за повишаване на професионалните компетенции извън обученията, предлагани от ИПА (Института за публична администрация) – 1) Компютърно обучение в MS WORD, EXCEL, Internet-базисно ниво; 2) Обучение за работа с AutoCAD обхващащо специалисти, чиито функции включват проектиране и чертаене и проверка на чертежи; 3) Обучение за развиване на уменията за работа със специфични групи, в това число неграмотни, хора от различни етноси;
  • Провеждане на обучения от външен изпълнител за подобряване на ключови компетентности на служителите – 1) Екипна ефективност; 2) Личностна ефективност ; 3) Ефективно лидерство.

Срок за изпълнени 12 месеца от датата на подписване на договора.

Общия одобрен бюджет на проект е 83 402,22 лв.

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация – Троян“ по ОПАК

Стартиране на проекта 26.04.2013 г.

Общата цел на проекта:

Подобряване на ефективността в работата и повишаване на професионалните и ключови компетентности на служителите в общинската администрация чрез провеждане на обучения.

Срокът за реализиране на проекта, 12 месеца от датата на подписване на договора.

Общия одобрен бюджет на проект е 83 402,22 лв.

Целеви групи:

Общинската администрация на община Троян – 117 служители (на служебно или трудово правоотношение)

Предвидените обучения по проекта са:

  • Обучения извън каталога на ИПА (Института за публична администрация), за които ще бъде избран изпълнител и ще бъдат проведени на територията на град Троян.
  • Обучения включени в каталога на ИПА, ще се проведат в института за публична администрация – Банкя.
Последна промяна: 14:12, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 382

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook