Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОДИТЕН КОМИТЕТ В ОБЩИНА ТРОЯН (2024-2027)

01
Фев
2024
ОДИТЕН КОМИТЕТ В ОБЩИНА ТРОЯН (2024-2027)

ОДИТЕН КОМИТЕТ В ОБЩИНА ТРОЯН (2024-2027)

1. Правомощия на одитния комитет

Одитният комитет на Община Троян е създаден на основание чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Създаването, определянето на състава и дейността на одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (обн. в ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г., изм. и доп., бр. 88 от 13.10.2020 г.).

При извършване на дейността си одитният комитет има следните правомощия:

1.1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;

1.2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

1.3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в организацията;

1.4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;

1.5. осъществява взаимодействие с външните одитори;

1.6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;

1.7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

2. Състав на одитния комитет

Одитният комитет на Община Троян е създаден през 2020 година. Поради изтичане мандата на предходния с Решение № 16, Протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общински съвет – Троян, е определен нов одитен комитет за срок от три години  в състав:

Иван * Иванов – външен член;

Цветан * Цеков – външен член;

Цветелина * Калчева – Секретар на Община Троян – вътрешен член;

 

3. Статут на Одитния комитет на Община Троян 

4. Правила за дейността на Одитния комитет на Община Троян 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 14:11, 16 Май 2024
Разглеждания: 36

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook