Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 727 от 13.06.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имоти 73198.514.186, 73198.514.587 и 73198.514.586, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 727 / 13.06.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 1 от Протокол № 7/20.04.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-12/22.02.2022 г. от „ДЕН“ ООД,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.186, 73198.514.587 и частично изменение за плана за застрояване (ЧИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.514.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, кв. „Ливадето“, с цел обединяването на имотите в нов поземлен имот с проектен идентификатор 73198.514.607 с отреждане „За oбществено обслужване“, при обособена устройствена зона – „Оо“ с показатели: плътност на застрояване – до 50 %; коефициент на интензивност – до 1,5; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 263

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook