Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 554 от 15.04.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.800.111, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 554 / 15.04.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 6 от Протокол № 5/17.03.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с входящ № ГА-13-6 от 19.01.2021 г. от Тихомир Стефанов Костадинов и Катя Цветкова Йовчева,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, област Ловеч, местност „Стойченски рът“, с цел отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м. и обособяване на зона за застрояване, при обособена устройствена зонаЖм“ с показатели: плътност на застрояване до 60 %; коефициент на интензивност до 1,2; минимална озеленена площ 40 %; застрояванесвободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 17:19, 14 Март 2024
Разглеждания: 420

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook