Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 169 от 21.02.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП – ПР на парцел I „За озеленяване“, кв. 171, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 169 / 21.02.2022 г.

На основание  чл. 129, ал. 2, чл. 39, ал. 4 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1  от Закона за устройство на територията, Решение № 2 от Протокол № 2/02.02.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян,

ОДОБРЯВАМ

Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на парцел I „За озеленяване“ в кв. 171 по регулационния план на кв. „Търсата“ на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.503.323 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян), с цел ново отреждане на парцел I – „За парк“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяване чрез Кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 353

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook