Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ

НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

 

На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Троян уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за именуване на безименна улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 53707.504.391 по КККР на с. Орешак, общ. Троян, с ОТ 1198-84-84-84а-1188, между квартали 76 и 24 и квартали 77 и 17 по регулационния план на село Орешак, с името „Слънчева“.

Основните съображения за предстоящото внасяне на предложение на кмета на община Троян за вземане на решение от ОбС – Троян на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е редица проблеми на собствениците на имотите, находящи се на безименната улица, при регистрация по постоянен и настоящ адрес, при облагане с местни данъци и такси, при регистрация на фирми, издирване на собственици от съд, прокуратура, полиция и други институции.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на административен акт на официалната интернет страница на общината в раздел „Актуално“, подраздел „Обявления“, както и всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация – Троян, ет. 1, Център за административно обслужване.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие в производството по издаване на общия административен акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, както и на ел. поща postbox@troyan.bg, в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината, а именно до 17.05.2024 г.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:11, 20 Май 2024
Разглеждания: 86

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook