Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение във връзка с постъпило писмо от Виолетка Йончева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че относно молба с вх. № З-РД-890/07.09.2023г. постъпила в община Троян от Виолетка * Йончева, е изведено писмо до „Ники Фешън 7“ ООД гр. Плевен с изх. № З-РД-890[1]/27.09.2023г.

Със съдържанието на писмото може да се запознаете в сградата на община Троян, стая 30, ет.2.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ     /П/

Вр. и. д. Кмет на община Троян

( съгл. Реш. №1079/21.09.23г. на ОбС Троян )

 

 

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 15:46, 29 Февруари 2024
Разглеждания: 211

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook