Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот находящ се в с. Добродан, община Троян

На основание заповед №1699/ 08.12.2021 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 21590.12.162  с площ от 7756 кв.м. по кадастралната карта на с.Добродан, заедно с находящата се в него двуетажна сграда с идентификатор 21590.12.162.1 със застроена площ от 258 кв.м., при следните конкурсни условия:

а) Начална конкурсна цена – 144 910 лв.

б) Купувачът се задължава да изгради върху имота производствена база.

в) Участниците в конкурса да представят идеен проект за изграждане на производствена база, който да съдържа:

  1. ситуационно решение за използването на поземлен имот с идентификатор 21590.12.162 по кадастралната карта на с.Добродан за изграждане на производствена база, придружено с обяснителна записка;
  2. график и срокове за реализация на предвиденото строителство, включващ инвестиционно проектиране и строителство по етапи и приоритети.

д) Срок за реализация на предвиденото строителство и въвеждането му в експлоатация – до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за продажба.

е) Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за покупко – продажба.

Конкурсната документация ще се закупува в касата на община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 18.01.2022 год., включително.

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 18.01.2022 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса, в размер на 14500 лв. ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 18.01.2022 год., включително.    

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 18.01.2022 год., включително.    

Конкурсът ще се проведе на 19.01.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 26.01.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 25.01.2022 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:36, 20 Декември 2021
Разглеждания: 397

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook