Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване на поземлен имот в с. Чифлик

На основание заповед №856/ 25.06.2021 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик, която част е с площ от 2619 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 8 695 лв., без ДДС и при условие терена да се ползва за паркинг. 

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 07.07.2021 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 07.07.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 900 лева ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 07.07.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 07.07.2021 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 08.07.2021 год. от 11,00 часа в сградата на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 15.07.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на павилионите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 14.07.2021 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:51, 6 Юли 2021
Разглеждания: 474

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook