Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг за продажбата на поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност „Долно ливаде“

На основание заповед №1400/ 13.10.2021 год. на и.д.кмет на община Троян,

ОБЯВЯВА

публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.511.544 с площ от 956 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект“, по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Долно ливаде“, при начална тръжна цена, в размер на 9531 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 29.10.2021 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 29.10.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 1000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 29.10.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 29.10.2021 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 01.11.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 08.11.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 05.11.2021 год., включително. 

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №1384/ 11.10.2021 год. на Кмета на Община Троян)

Последна промяна: 10:31, 25 Октомври 2021
Разглеждания: 438

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook