Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг за продажба на поземлен имот в село Борима, община Троян

На основание заповед №1540/ 12.11.2021 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 05445.151.984 с площ от 554 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“ по кадастралната карта на с. Борима, община Троян, заедно с намиращата се в него сграда с идентификатор 05445.151.984.1 с площ от 50 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 6 286 лв., в т.ч. сграда – 908 лв. без ДДС и земя – 5378 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 29.11.2021 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 29.11.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 29.11.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търга да се подава в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 29.11.2021 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 30.11.2021 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имотите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 06.12.2021 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:31, 18 Ноември 2021
Разглеждания: 352

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook