Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг за продажба на поземлен имот с площ от 470 кв.м., находящ се в с. Бели Осъм

На основание заповед №1269/ 01.10.2020 год. на кмета на община Троян,

 

ОБЯВЯВА

публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 03486.502.21 с площ от 470 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“; начин на трайно ползване: „Ливада“, по кадастралната карта на с.Бели Осъм, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 5269 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 22.10.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 22.10.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 22.10.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.10.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 23.10.2020 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 30.10.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 29.10.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 13:26, 26 Ноември 2020
Разглеждания: 445

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook