Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот представляващ полумасивна сграда в с. Шипково, община Троян

На основание заповед на кмета на община Троян

ОБЯВЯВА

публичен търг за отдаване под наем, за срок от 6 месеца, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ полумасивна сграда с идентификатор 83212.501.1239.3 с площ от 23,50 кв.м. по кадастралната карта на с.Шипково, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 55 лв., без ДДС, и при условие имота да се полва, като малък обект за дестилиране на алкохол.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 09.12.2021 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.12.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 100 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 09.12.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.12.2021 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 10.12.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.12.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.12.2021 год., включително. 

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:51, 3 Декември 2021
Разглеждания: 424

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook