Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявява за подбор на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

19
Фев
2021
Обявява за подбор на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

О Б Я В Я В А

ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Община Троян стартира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която е специализирана социална услуга, включваща почасова подкрепа в домашна среда от асистент.

От социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, могат да се възползват следните групи лица:

1. Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

2. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата, които отговарят на целевите групи и желаят да ползват социалната услуга, могат да го заявят по един от следните начини:

  • на телефони: 0670/63096 и 070014721
  • по електронен път на email: hristova@troyan.bg
  • на място в отдел „Социална и здравна политика“ на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1.

След заявяване на желание, доставчикът на услугата - Община Троян - изготвя предварителна оценка на потребностите за ползване на социалната услуга.

При насочване на лицето за ползване на социалната услуга се подава заявление- декларация (по образец), придружено със следните документи:

  • Медицински документи, доказващи невъзможност за самообслужване -  медицински протокол на ЛКК, епикриза и др. документи от лекар, за лицата от целевата група по т. 1.
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с определена чужда помощ за лицата от целевата група по т. 2, както и допълнителни медицински документи, доказващи промяна на състоянието след освидетелстване (при наличие);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Нотариално заверено пълномощно (в случай че кандидатът за потребител не заявява услугата лично).

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната уеб сайт на Община Троян на адрес: www.troyan.bg или на място в отдел „Социална и здравна политика“ на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1.

Допълнителна информация гражданите на Община Троян могат да получат на тел. 0670/63096 или 070014721.

Последна промяна: 14:50, 19 Февруари 2021
Разглеждания: 875

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook