Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 2 години, върху терен с идентификатор 73198.506.274 по кадастралната карта на гр. Троян

На основание заповед №443/ 20.03.2024 год. на кмета на община Троян,

  О Б Я В Я В А

публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 2 години, върху терен с площ от 30 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.506.274 по кадастралната карта на гр.Троян, за разполагане на павилион за търговия при условията на чл.56 от ЗУТ, съгласно схема на Гл.архитект на Община Троян, при начална тръжна цена в размер на 2 142 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян, срещу 20 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 08.04.2024 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 08.04.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 08.04.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 08.04.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 09.04.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.04.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 15.04.2024 год., включително.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:07, 28 Март 2024
Разглеждания: 69

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook