Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост,

На основание заповед №715/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,

  О Б Я В Я В А

публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.446.1.20 с площ от 42,06 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна цена в размер на 54 809 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян, срещу 30 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 27.05.2024 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 27.05.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 5500 лв., ще се внася в банка OББ“, офис Троян, по сметка BG 63 UBBS 815 533 200 081 05, в срок до 16.30 часа на 27.05.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 27.05.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 28.05.2024 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 04.06.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 03.06.2024 год., включително.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 08:47, 16 Май 2024
Разглеждания: 50

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook