Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.181

На основание заповед №1176/ 08.09.2023 год. на кметa на община Троян,

 

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.181 с площ от 152 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10м)“ по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Стойченски рът“, при начална тръжна цена в размер на 1 181 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 25.09.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 25.09.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в банка “ОББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 25.09.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 25.09.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 26.09.2023 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 03.10.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 02.10.2023 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Последна промяна: 08:00, 14 Септември 2023
Разглеждания: 220

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook