Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.180

На основание заповед №1021/ 04.08.2023 год. на кметa на община Троян,

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.180 с площ от 866 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Стойченски рът“, при начална тръжна цена в размер на 6 729 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 17.08.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 17.08.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в банка “ОББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 17.08.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 17.08.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 18.08.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 25.08.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 24.08.2023 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 07:57, 10 Август 2023
Разглеждания: 217

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook