Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75

На основание заповед №714/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,

 О Б Я В Я В А

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75, с площ от 47 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/ 20.04.2007 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), заедно с построените в имота:  сграда с идентификатор 73198.504.75.1 със застроена площ от 19 кв.м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване и сграда с идентификатор 73198.504.75.2 със застроена площ от 11 кв.м., предназначение: Селскостопанска сграда, местонахождение на имота – ул.“Охрид“ №4, при начална тръжна цена в размер на 13 080 лв., в т.ч. сграда с идентификатор 73198.504.75.1 – 5610 лв., сграда с идентификатор 73198.504.75.2 – 470 лв. и ПИ с идентификатор 73198.504.75 – 7000 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 27.05.2024 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 27.05.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 2500 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG 63 UBBS 815 533 200 081 05, в срок до 16.30 часа на 27.05.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 27.05.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 28.05.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 04.06.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозитите и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 03.06.2024 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Последна промяна: 08:48, 16 Май 2024
Разглеждания: 94

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook