Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.210 с площ от 4922 кв.м.

       На основание заповед №401/ 30.03.2023 год. на и.д.кмет на община Троян,

 О Б Я В Я В А

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.210 с площ от 4922 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“ по кадастралната карта на гр.Троян, Община Троян, при начална тръжна цена в размер на 89 410 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 13.04.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 13.04.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 9000 лв., ще се внася в “КБСБанк България“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 13.04.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 13.04.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 19.04.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 26.04.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 24.04.2023 год., включително. 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно Заповед №350/ 23.03.2023 год. на

Кмета на Община Троян)

 

 

 

Последна промяна: 07:59, 6 Април 2023
Разглеждания: 335

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook