Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.455.1 с площ от 668 кв.м.

       На основание заповед №276/ 22.02.2024 год. на кмета на община Троян,

 

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.455.1 с площ от 668 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Ливада“ по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна цена в размер на 8203 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 11.03.2024 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 11.03.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в банка ОББ, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 11.03.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 11.03.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 12.03.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 19.03.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 18.03.2024 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 08:11, 11 Март 2024
Разглеждания: 108

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook