Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 53707.69.93

На основание заповед №630/ 19.05.2023 год. на кмета на община Троян,

 О Б Я В Я В А

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 53707.69.93 с площ 1571 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ по кадастралната карта на с. Орешак, заедно с находящата се в имота масивна триетажна сграда 53707.69.93.1, със застроена площ от 150 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 304 500 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 12.06.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 12.06.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 30 000 лв., ще се внася в “КБСБанк България“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 12.06.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 12.06.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 14.06.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 21.06.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 19.06.2023 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:06, 25 Май 2023
Разглеждания: 266

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook