Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109

       На основание заповед №315/ 14.03.2023 год. на кмета на община Троян

  О Б Я В Я В А:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109, която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната карта на с.Шипково, и включва: плувен басейн със застроена площ от 450 кв.м., двуетажна масивна сграда – съблекалня с идентификатор 83212.501.1109.1 с площ от 126,40 кв.м., двуетажна масивна сграда с идентификатор 83212.501.1109.2 с площ от 45,67 кв.м., масивна сграда с идентификатор 83212.501.1109.3 с площ от 14,50 кв.м.

Началната тръжна месечна наемна цена за описания по-горе имот е 6700 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 03.04.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 03.04.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 3000 лв., ще се внася в “КБС банк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 03.04.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 03.04.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 04.04.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 11.04.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 10.04.2023 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:34, 23 Март 2023
Разглеждания: 294

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook