Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот с идентификатор 72309.501.190.1 по кадастралната карта на с. Терзийско

На основание заповед №19/ 04.01.2024 год. на кмета на община Троян,

 

  О Б Я В Я В А:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелно обособена част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 72309.501.190.1 по кадастралната карта на с.Терзийско, която част с площ от 67 кв.м. включва хранителен магазин и склад, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20 лв. без ДДС, и при условие имотът да се ползва по предназначение.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян, срещу 20 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 22.01.2024 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 22.01.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 100 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 22.01.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.01.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 23.01.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 30.01.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на павилиона до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 29.01.2024 год., включително.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 09:17, 12 Януари 2024
Разглеждания: 170

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook