Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ павилион с идентификатор 81476.512.80.3

На основание заповед №135/ 10.02.2023 год. на кмета на община Троян,

 

  О Б Я В Я В А:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ павилион с идентификатор 81476.512.80.3, с площ от 18 кв.м., по кадастралната карта на с.Чифлик, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 96 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 24.02.2023 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 24.02.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “КВСбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 24.02.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 24.02.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 27.02.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 06.03.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 02.03.2023 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Последна промяна: 10:41, 17 Февруари 2023
Разглеждания: 274

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook