Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на част от поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 53707.501.9501

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

 

На основание заповед №145/05.02.2024 год. на кмета на община Троян,

 

  О Б Я В Я В А:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на част от поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 53707.501.9501, с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, по кадастралната карта на с.Орешак, община Троян, която част с площ от 200 кв.м. се намира от източната част на оградата на съществуващ автомобилен паркинг на Троянски манастир „Успение Богородично“, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 640 лв., без ДДС и при условие частта от имота да се ползва за паркинг.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 15.02.2024 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 15.02.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 600 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 15.02.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 15.02.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 16.02.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 23.02.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 22.02.2024 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 10:53, 8 Февруари 2024
Разглеждания: 229

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook