Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години на терен с площ от 30 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 20300.350.4067

О Б Щ И Н А   Т Р О Я Н

 

На основание заповед №146/ 05.02.2024 год. на кмета на община Троян,

 

  О Б Я В Я В А:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години на терен с площ от 30 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 20300.350.4067, с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“ по кадастралната карта на с.Дебнево, община Троян, за разполагане на преместваем обект за търговски нужди по реда на Закона за устройство на територията, съгласно схема одобрена от Гл.архитект на Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 19.02.2024 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 19.02.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 19.02.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 19.02.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 20.02.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 27.02.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 26.02.2024 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:54, 8 Февруари 2024
Разглеждания: 601

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook