Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

На основание заповед №1456/ 26.10.2023 год. на вр.и.д.кмет на община Троян,

 О Б Я В Я В А

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1, с площ от 86,69 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, намиращ се на партерния етаж на триетажна масивна сграда на ул.”Васил Левски” №27, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 1 210 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 13.11.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 13.11.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в банка “ОББ“ - АД, офис Троян, по сметка BG 63 UBBS 81553320008105, BIC:UBBSBGSF, в срок до 16.30 часа на 13.11.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 13.11.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 14.11.2023 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 21.11.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 20.11.2023 год., включително. 

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Вр.И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно Решение №1079/ 21.09.2023 год.

на Общинския съвет – Троян)

 

Последна промяна: 08:19, 2 Ноември 2023
Разглеждания: 228

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook